Presentation

Föreningen Simon Bolivar är en organisation som består av colombianer och svenskar som arbetar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter i Colombia.

Vi är emot användandet av vapen och andra former av våld som metod för att lösa det colombianska folkets problem. Vi arbetar för en politisk dialog som lösning på den väpnade konflikt som pågår i landet.

Från 1988 har vi organiserat seminarier och diskussioner om Colombias problematik i olika svenska städer. Med denna verksamhet vill vi informera myndigheter, organisationer och det civila samhället om den politiska och sociala situationen i Colombia.

Under 2008 kommer vi att genomföra följande aktiviteter:

Våren 2008:

Första etappen av ett folkbildningsprojekt för kvinnor och ungdomar från Rovira i Sucre län.

Hösten 2008:

1. Andra etappen av folkbildningsprojektet i Rovira. 2. Diskussioner och seminarier i Sverige om parapolitiken i Colombia.